Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

issul
Czasami danie komuś drugiej szansy jest jak danie mu drugiej kuli bo nie trafił cię za pierwszym razem.
Reposted fromolinka olinka viaszyszka szyszka
issul
I choć gołym okiem widzę, że gdzieś łączy się niebo i ziemia
To wciąż jest daleko i bardzo się boję że w końcu opadnę z sił
I choć w sumie znam więcej dowodów na to że wcale Cię nie ma
To postaram się żyć tak jakbyś był
— Mata

December 28 2019

issul

Niespokojnie zerkałem na Ciebie i chciałem wierzyć, że z tego o czym myślisz część jest o mnie.

— VNM
Reposted frommorean morean vianiskowo niskowo
issul
1727 972a 500
Reposted fromlaters laters vianiskowo niskowo

December 08 2019

issul
2991 539a 500
Reposted byszarakoszulatickimicki

November 28 2019

issul
5125 eb88

August 19 2018

issul
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaconfusion confusion
issul
Dad always told me, "Don't you cry when you're down"
But mum, there's a tear every time that I blink
Oh I'm in pieces, it's tearing me up, but I know
A heart that's broken is a heart that's been loved
— Ed Sheeran -

February 21 2018

8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
issul
8775 daab 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
issul
0866 acd5
A po dzisiejszych przepytkach czuję się tak...

February 02 2018

issul
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaconfusion confusion
3151 a6f8 500

jwstudying:

the truth

issul
To jest kurwa komiczne. Jednego dnia mam plan na życie  wydaje się mieć sens. Drugiego...nic kurwa nie ma sensu i najchętniej zakopałabym się pod kołdrą.
Reposted frompastelowe pastelowe viaconfusion confusion
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaconfusion confusion
issul
3990 3d7b 500
Reposted frommeem meem viaconfusion confusion
issul
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viaconfusion confusion

January 17 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaconfusion confusion
issul
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viaconfusion confusion
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl