Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

issul
issul
7478 6070 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy

August 10 2017

issul
Biczfejs!

August 08 2017

issul
5264 4db7
shirt
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
issul
5152 3c70 500
welcome to hogwarts school of witchcraft and wizardry
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
issul
1407 67f3
Reposted fromoutline outline viaconfusion confusion
issul
6838 449b 500
gossip girl s2e18

August 06 2017

issul
2392 5ca1 500
Reposted fromsargon sargon viariseme riseme
issul
issul

Spokój, luzik, obserwacja. Nie ma sensu złościć się na coś, co trwa tylko jeden dzień, nawet jeśli wydaje ci się, że to jest ważne. Nie, zazwyczaj nie jest.

— Jason Hunt

August 04 2017

issul
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaconfusion confusion
1201 5cd2 500
Reposted frompupuch pupuch viaconfusion confusion
issul
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
issul
issul
issul
Każdy ma przynajmniej jeden dobry powód, żeby się zabić.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn vianiskowo niskowo

August 03 2017

4960 bafe

gigidowns:

courtenaybird:

The Get More Out of Google Infographic Summarizes Online Research Tricks for Students

I consistently forget these tricks. Now I have a visual. Thanks, Internet.

Reposted fromarbuziatko arbuziatko viaconfusion confusion
issul
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
issul
Samotni ludzie nie lubią słuchać o związkach. To tak, jakbyś przyniosła piwo na spotkanie AA.
— Callie Torres
Reposted fromwarkocz warkocz viana-zakrecie na-zakrecie

July 22 2017

issul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl