Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

issul

July 06 2017

issul
1569 b0b2
Reposted fromtfu tfu viaconfusion confusion
issul
2380 a7aa 500
Reposted fromtitelitury titelitury viaconfusion confusion
issul
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaconfusion confusion
issul
Guantum scimus - gutta est, ignoramus mare

May 25 2017

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaconfusion confusion
issul
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaconfusion confusion
issul
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaconfusion confusion

May 16 2017

issul
Play fullscreen
Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza 
Nigdy nie będzie takiego lata 

April 15 2017

issul

March 07 2017

issul
Ten moment gdy z niewinnej rozmówki wychodzie egzystencjalna wymiana zdań pełna podtekstów i innych dziwnych akcji...
A później spodziewana cisza.
#dziwadło 
issul
5537 994a
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vialexxie lexxie
issul
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

February 26 2017

issul

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaconfusion confusion
issul
1772 236f
Reposted frommoai moai viaconfusion confusion

February 14 2017

issul
issul
9977 86c1 500
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
issul
serce mi krwawi, jak widzę, że na mojej zupce brakuje postów z ponad roku :(
Reposted fromconfusion confusion
issul
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viaconfusion confusion

July 04 2015

issul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl