Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaconfusion confusion
issul
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viaconfusion confusion
issul
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaconfusion confusion

May 16 2017

issul
Play fullscreen
Nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza 
Nigdy nie będzie takiego lata 

April 15 2017

issul

March 07 2017

issul
Ten moment gdy z niewinnej rozmówki wychodzie egzystencjalna wymiana zdań pełna podtekstów i innych dziwnych akcji...
A później spodziewana cisza.
#dziwadło 
issul
5537 994a
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem vialexxie lexxie
issul
8779 3f0b 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie

February 26 2017

issul

--DanielaKayB on Twitter *
Reposted frommetalab metalab viaconfusion confusion
issul
1772 236f
Reposted frommoai moai viaconfusion confusion

February 14 2017

issul
issul
9977 86c1 500
Reposted fromzciach zciach viaawaken awaken
issul
serce mi krwawi, jak widzę, że na mojej zupce brakuje postów z ponad roku :(
Reposted fromconfusion confusion
issul
1940 cbc3
back from the dead
Reposted fromDosAmp DosAmp viaconfusion confusion

July 04 2015

issul
issul

June 30 2015

issul
2281 495f
Fizycy są normalni, fizycy są normalni, fizycy są normalni. Teoretyczni też. Fizycy są normalni, fizycy są normalni...

Może jak powtórzę to milion razy to ktoś uwierzy? 
Reposted byzehteemusiknvm

June 29 2015

issul

June 22 2015

issul
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty vialexxie lexxie

June 20 2015

issul
Reposted frompanimruk panimruk vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl