Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

issul
5855 2289
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vianiskowo niskowo
issul
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru vianiskowo niskowo
9682 b83a 500

l-e-a-b-o:

✚ ✚ ✚ via @anorganisedlife on Instagram http://ift.tt/1VvKdEx

Reposted fromtosiaa tosiaa
issul
3602 08d2
Oto paradoks straty: jak coś, czego już nie ma, tak bardzo może nam ciążyć?
Reposted fromzenibyja zenibyja viatobecontinued tobecontinued
issul
issul
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki vialexxie lexxie
issul
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy vialexxie lexxie
issul
issul
November?
When the hell that happened?
Reposted frommyname myname vialexxie lexxie

November 13 2017

5232 d462 500

introvertunites:

If you’re an introvert, follow us @introvertunites

Reposted fromdivi divi vianiskowo niskowo
issul
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo

November 09 2017

issul
4655 c5c4
Reposted fromnezavisan nezavisan vianats nats
issul

noboyfriendjust:

i was just watching the men’s synchro when my dad walked in

he looked at the tv and saw:

image

and then he looked back at me, then looked back at the tv and saw:

image

then me again, and then to the tv one last time:

image

then he just walked away without saying anything

well that was really awkward

Reposted fromMoonTide MoonTide vianats nats
4686 1c50 500

image

image

image

God I love Tumblr.

image

image

THE LAST FUCKING ONE

Reposted fromdamonallbran damonallbran vianats nats
issul
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianats nats
issul
0221 cc17
Reposted fromanestetyk anestetyk vianats nats

November 07 2017

issul
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaciasteczkowa ciasteczkowa
issul
8182 9e54 500
Reposted fromtfu tfu viabubblegumbitch bubblegumbitch

November 05 2017

Proszę uważaj na mnie. Czasami robi mi się smutno i nie wiem dlaczego. Przepraszam.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl