Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

issul
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaconfusion confusion
issul
Dad always told me, "Don't you cry when you're down"
But mum, there's a tear every time that I blink
Oh I'm in pieces, it's tearing me up, but I know
A heart that's broken is a heart that's been loved
— Ed Sheeran -

February 21 2018

8728 d3aa 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialexxie lexxie
issul
8775 daab 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
issul
0866 acd5
A po dzisiejszych przepytkach czuję się tak...

February 02 2018

issul
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaconfusion confusion
3151 a6f8 500

jwstudying:

the truth

issul
To jest kurwa komiczne. Jednego dnia mam plan na życie  wydaje się mieć sens. Drugiego...nic kurwa nie ma sensu i najchętniej zakopałabym się pod kołdrą.
Reposted frompastelowe pastelowe viaconfusion confusion
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaconfusion confusion
issul
3990 3d7b 500
Reposted frommeem meem viaconfusion confusion
issul
Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath – Listy do domu
Reposted fromzabka zabka viaconfusion confusion

January 17 2018

8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaconfusion confusion
issul
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viaconfusion confusion
issul
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viadusielecc dusielecc
issul
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viadusielecc dusielecc
issul
7601 4727
Reposted from4777727772 4777727772 viadusielecc dusielecc

January 09 2018

issul
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa vianiskowo niskowo
issul
1345 33c0 500
Reposted fromlaluna laluna vianiskowo niskowo
issul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl